יום רביעי, 7 ביולי 2021

נמחקו טענות מבזות נגד משה חוגג

 בית המשפט העליון דחה ואף ללא צורך בתגובה את בקשת רשות הערעור שהגיש עו"ד צבי ריש נגד איש העסקים משה חוגג

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק פורטל עורכי דין נועם קוריס

 ועוד כמה מאמרים שכתבתי:

עו"ד נועם קוריס על תביעה ייצוגית ומיליארדי שקלים לציבור – רשת 13

עו"ד נועם קוריס כותב ברשת קו עיתונות

עו"ד נועם קוריס מבזק לייב

עניינה של בקשת רשות הערעור שנדונה עסקה בשתי החלטות שנתן בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כב' השופטת אירית קלמן ברום) בגדר הליך ת"א 22664-08-20. במסגרת ההחלטה הראשונה, שניתנה ביום 19.4.2021, הורה בית המשפט קמא, בין השאר, על מחיקת סעיפים מסוימים מכתבי בי-דין שהגיש המבקש במסגרת ההליך בהיותם סעיפים מבזים בניגוד לתקנה 32 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן: הסעיפים המבזיםההחלטה הראשונה ו-התקסד"א, בהתאמה). במסגרת ההחלטה השנייה, מיום 26.4.2021, נדחתה בקשה של המבקש לתיקון בשנית של כתב התביעה כך שיכלול את המידע שנכלל בסעיפים המבזים (להלן: המידע המבזה ו-ההחלטה השנייה, בהתאמה). להשלמת התמונה יצוין כי המידע המבזה נכלל בכתב התביעה המקורי שהגיש המבקש, אך נמחק ממנו בהתאם להסכמה שהושגה בין הצדדים לנוכח הליך ערעור קודם שהוגש לבית משפט זה, ואשר עסק בשאלת פרסומו של המידע המבזה בכתב התביעה (ע"א 5961/20).

בית המשפט העליון קבע כי דין בקשת רשות הערעור להידחות ללא צורך בהתייחסות המשיבים. ההחלטה הראשונה מצויה עמוק במסגרת הפררוגטיבה הדיונית של הערכאה המבררת, ולא ראיתי כל הצדקה להתערב בה (ראו, למשל, רע"א 9934/16 קרמנשהצ'י נ' ביזאן, פסקה י"ד (18.1.2017)). אכן, משהושמט המידע המבזה בהסכמה מכתב התביעה המקורי, לא היה כל טעם לכלול אותו בכתבי בי-דין שהוחלפו בין הצדדים בהמשך ההליך, ובשים לב לטיבו, הכללתו בסעיפים המבזים נעשתה שלא לצורך, ובית המשפט רשאי היה להורות על מחיקתו בהינתן הוראת תקנה 32 לתקסד"א ("כתב טענות ינוסח באופן שאינו מבזה, מביש או משתלח"). ההחלטה השנייה מתבקשת משום שאין בנסיבות העניין כל הצדקה להתיר למבקש לתקן בשנית את כתב התביעה על מנת לכלול בו את המידע המבזה, לאחר שהוא עצמו ביקש את מחיקתו מכתב התביעה המקורי במסגרת הסכמה שהושגה בשעתו עם יתר הצדדים להליך (לעניין הסמכות לאשר תיקון כתב תביעה ראו תקנה 46 לתקסד"א). כך, במיוחד, בשים לב לרלוונטיות המוגבלת מאד של המידע המבזה להליך בו עסקינן (תביעת שכר טרחת עורך דין), והתחושה הלא נוחה כי מכלול ההליכים בעניין זה אינו דרוש כלל לשם קידום בירור הסכסוך המשפטי שבין הצדדים (שהוא בראש ובראשונה סכסוך בין המבקש למשיב 2).

למען הסר ספק, ומניעת התדיינות מיותרת, בית המשפט העליון קבע גם שיימחק המידע המבזה, גם מבקשת רשות הערעור דנן.


עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק בייצוג משפטי ותביעות ייצוגיות מאז שנת 2004.