יום ראשון, 15 בנובמבר 2015

מאיר סגל ממשרד עו"ד נועם קוריס כותב על גניבה ממעביד...

בס"ד
גניבה ממעביד מאת מאיר סגל
ממשרד עורכי דין נועם קוריס ושות'
אנו מגיעים בסוף חודש להתחשבנות על השעות נוכחות במשרד, אנו צריכים לדעת שדין פרוטה כדין מאה וכפי שאנחנו לא היינו מעוניינים שהעובד שלנו ידחוף לנו שעות נוספות, כך אנו צריכים להתנהג עם המעביד,דחיית בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה מינהלי המתייחס לבנייה ללא היתר כדין

נכתב על ידי <a href="https://www.articles.co.il/author/3873">תקדין המאגר המשפטי הטוב ביותר בישראל


</a>

מקרקעין,מינהלי


רע"פ 8720/09, אחסאן אבו רנה נ' יונה יהב, ראש עיריית חיפה ויו"ר הועדה המקומית ואח'


כבוד השופט ס' ג'ובראן


01.11.2009


העובדות:

1. ביום 17.5.09 הוצא צו הריסה מינהלי בהתאם לסעיף 238א(א)(1)(2)(3) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, המתייחס לתוספת בנייה שנבנתה ללא היתר כדין, בחיפה. הצו הוצא לאחר שהוגש ליו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה בחיפה תצהיר מיום 10.5.09, החתום על-ידי מהנדס אזורי במחלקה לפיקוח על הבנייה של עיריית חיפה, בו צוין, כי בכתובת רחוב לבונה 10 בחיפה, בחזית הצפונית, במפלס קומת עליית הגג של הבניין, בצמוד לפנטהאוז המערבי בנו, ללא היתר כדין, תוספת בניה בשטח של כ- 32 מ"ר על-ידי פירוק גג משופע מבטון וקירוי מרעפים ובניית קירות מעמודי פלדה, בטון ובלוקים המצופים מבחוץ באבן עם חלונות ודלת ממסגרת אלומיניום וזכוכית מעליהם יצקו גג שטוח מבטון. או-אז, פנה המבקש לבית-המשפט לעניינים מקומיים בחיפה בבקשה לעיכוב ביצוע צו ההריסה המנהלי. לטענתו, בין היתר, הבניה נשוא הצו נבנתה לפני שנים עוד לפני שהמבקש רכש את זכויותיו בדירה.


החלטה:

2. סעיף 238א(ח) לחוק התכנון והבניה מעניק לבית-המשפט סמכות לבקר חוקיותם של צווי הריסה מנהליים שהוצאו. ברי, אפוא, כי הטוען לפגם בהוצאת צו ההריסה המנהלי, עליו הנטל להוכיח את הפגם בצו.

3. במקרה שבפנינו, המערער לא הוכיח, כי הבנייה שבגינה הוצא צו ההריסה נבנתה כדין או כי ביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת. מטעם זה, לא מתקיימות העילות הקבועות בסעיף 238א(ח) לחוק התכנון והבניה.

4. יתרה מכך. הלכה היא, כי בית-המשפט מוסמך לעכב ביצוע צו הריסה מנהלי אף אם לא נפל בו פגם המביא לבטלותו, אולם הדבר ייעשה רק במקרים חריגים. אכן, בית המשפט מוסמך לעכב את ביצועו של צו הריסה מינהלי, אך סמכות זאת צריכה להישמר למקרים חריגים ויוצאי דופן. ברם, המקרה דנן איננו נמנה על מקרים אלה. המבקש לא הוכיח כי בצו ההריסה המנהלי נפל פגם אחר, חריג ויוצא דופן, המצדיק את ביטולו. לבית-המשפט לעניינים מקומיים הוגש תצהיר מפקח בנייה בעיריית חיפה, לפיו בונים את הבניה האמורה ובמקום נמצאים חומרי בניה, פיגומים ופועלים. אף לאחר הוצאת צו הפסקת עבודה שיפוטי, עבודות הבניה נמשכו.

5. בית-משפט זה כבר קבע, כי תכליתו של צו הריסה מנהלי הוא סילוק בניה בלתי חוקית מעל פני השטח "על אתר וכדי למנוע קביעת עובדות". כידוע, צו הריסה מנהלי הוא אחד האמצעים החשובים לאכיפתם היעילה של דיני התכנון והבניה.

6. אין מחלוקת, כי הבנייה שבנה המבקש נעשתה ללא היתר ושלא כדין. במעשה בנייה זה עשה המבקש דין לעצמו וזאת, כאשר הוא יודע, כי אין בידיו היתר כדין. המבקש לא הוכיח כי נפל כל פגם בצו ההריסה המנהלי, אשר יש בו כדי להביא לביטולו. לאור הצורך באכיפה בתחום זה, אין מקום להתערב בפסק-דינו של בית-המשפט המחוזי וראוי, אפוא, כי צו ההריסה המנהלי יישאר על כנו. 


מיכל מורנו הנה מנהלת פרוייקטים בחברת מורנו'ס שיווק באינטרנט


ועורכת ראשית באתר מאמרים - הספרייה הגדולה בישראל להפצת מאמרים לשימוש חופשי ברשת האינטרנט 

מקור המאמר:<a href='http://www.articles.co.il/article.php?id=59844'> articles.co.il</a>

האמור אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי

אודות משרד עו"ד נועם קוריס ושות'
·          
מאמרים פרי עטם של צוות משרד עו"ד נועם קוריס
מאמרם מאת עו"ד נועם קוריס
מאמרים מאת עו"ד 
נועם אברהם
מאמרים מאת עו"ד 
נועה מאיר

עו"ד על משרד עו"ד נועם קוריס ושות:

נועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריס